Summer Training I Procedure

AMER 290 (click here for necessary forms)

1. Each student must apply to the company/institution at which he/she wants to do the four-week (20-day) internship using the “Application Letter.” Each student must receive an official acceptance letter signed and stamped by a manager of the company/institution who has the authority to decide and sign on this issue. Students must email this acceptance letter and the completed “Summer Internship Student Information Form” to the department secretary, Fevziye Türkan Özekicioğlu no later than 17:00 on May 13, 2024.

2. Students who have been accepted to the internship must submit the “Evaluation Form for Workplace” to the internship supervisor at the workplace on the first internship day, to be filled at the end of the internship.

3. At the end of the internship, the student should send an “Internship Report,” consisting of at least 500 words written in English, to the American Culture and Literature Department Secretariat Office, taking into account the questions in the “Summer Internship Student Information Form.” Students should also send the “Internship Evaluation Form” stating that he or she has completed the internship. These reports should be sent by e-mail no later than 17:00 on 9 September 2024.

 

———————

 

1.Staj yapacak öğrenci, öncelikle staj yapmak istediği şirkete/kuruma “Staj Başvuru Mektubu (Application Letter) ile başvurduktan sonra bir kabul yazısı almalıdır. Kabul yazısı,  şirketin/kurumun bu konuda karar ve imza yetkisi olan bir yöneticisi tarafından imzalanıp damgalanmış, resmi bir yazı olmalıdır. Öğrenci dört (4) hafta, diğer bir deyişle yirmi (20) işgünü boyunca yapmak zorunda olduğu staj için bu kabul mektubu ile kendisinin doldurduğu “Yaz Stajı Öğrenci Bilgi Formu”nu (Student Information Form) eposta ile hem de Fevziye hanıma (turkan@bilkent.edu.tr) en geç 13 Mayıs 2024 günü saat 17:00’ye kadar eposta ile göndermelidir.

2.Bu kabul mektubu ile bilgi formunu teslim eden öğrenci, ilk staj gününde işyerindeki staj sorumlusuna, staj bitiminde doldurulacak “Staj Sonuç Belgesini” (Evaluation Form for Workplace) vermelidir.

3.Staj bitiminde öğrenci, işyerinden verilen stajı yaptığına dair Staj Sonuç Belgesi formu ile birlikte “Yaz Stajı Bilgi Formu”ndaki soruları dikkate alarak, en aşağı 500 sözcükten oluşan, İngilizce olarak yazdığı “Staj Raporu”nu da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Sekreterlik Ofisi’ne en geç 9 Eylül 2024 günü saat 17:00’ye kadar eposta ile göndermelidir.