Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’ne Hoşgeldiniz

Afro-amerikalı bilim insanı Dr. Cornel West Amerika’yı “sıradan kadın ve erkeklerin dahiyane eseri” , “umudun kabiliyete dönüştüğü” yer olarak adlandırıyor. Dr. West, Amerika’nın daima değiştiğini ve dönüştüğünü söylüyor. Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü, Amerika’nın kendi başına bir olgu olmadığı konusunda hemfikir. Kimilerine göre, yalnızca Birleşmiş Milletler’i ifade ediyor. Diğerlerine göre ise Amerika kıtası dünyanın yarısını oluşturuyor. Bazılarına ise hala Amerika’nın yerli halkını hatırlatır. Bizim “Amerika” araştırmamız öğrencileri, Amerika’nın en büyük güçlerinden biri olan “çeşitliliği” görmeye teşvik eder. Coğrafi, ideolojik ve kültürel çeşitliliğinin sonucu olarak, ve dünyanın çoğunluğu üzerindeki etkisi dolayısıyla, Amerika’nın araştırılması, nereden geldiğimiz farketmeksizin hepimiz için yararlı olabilir. Şu anda dünya genelinde, gençler Youtube’da aynı videoyu izliyor, Apple Ipodlarında aynı müziği dinliyor ve internet üzerinden en son çıkan Hollywood filmlerini indiriyor. Birleşmiş Milletlerin, ticaret sözleşmeleri ve dış politikası en iyisi olmamakla beraber diğer milletlerinkinden üstün olan çağdaş kolları var.

Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, öğrencileri Birleşmiş Milletlerin tarihini, politikasını, edebiyatını, kültürünü ve medyasını çeşitli bakış açıları üzerinden araştırarak “Amerika”yı ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak ilişkilendirmeye teşvik eder. Bunu yaparken de bölümümüz küreselleşen bir dünyada başarılı olmak için ihtiyaç duyulan özel yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirir. İttifak ve ihtilaf, uzlaşma ve mücadele, ortak yön ve farklılıklar, artan eşitsizliğe karşı serbest piyasa ideolojisi gibi kritik mevzular 21. yüzyılda Amerika ile ilgili araştırmaların odak noktasıdır. Fakat bu mevzular, Birleşmiş Milletlerin de ötesine varan mevzulardır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı üzerine çalışmak gerçekten de evrensel konulara hitap etmektir.

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da da olduğu gibi Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde de geniş kapsamlı, disiplinlerarası çerçevede; edebi, ekonomik, kültürel, siyasi, sosyal ve tarihi konular işlenmektedir. Derslerimizde öğrencilerden İngilizce dilinde çok yazı yazmaları ve okumaları istenir, böylelikle bölümden mezun olanların diğer akademik disiplinlerle kıyaslamamak kaydıyla akıcı bir İngilizceye hakim olmaları garanti altına alınır. Fakat bunun da ötesinde, derslerimiz öğrencilerimize kişisel ve mesleki dünyalarını yönlendirmeye odaklı çözümsel ve eleştirel düşünce yapısı geliştirmelerini sağlar.

İşlenen konuların çeşitliliği ve böyle bir araştırma süresince kazanılan yetenekler, diğer birçok disipline geçiş kapısı açıyor. Öğrencilerimiz, dünyanın çeşitli bölgelerinde mezuniyet sonrası çalışmalarını çoğunlukla burslar aracılığıyla; Tarih, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Tiyatro, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Kültürel Araştırmalar gibi alanlarda devam ettirdi. Fakat lisans düzeyinde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı üzerine çalışmak, öğrencileri sadece akademik kariyere hazır hale getirmez. Bölümümüzden mezun olanlar işletme, medya, pazarlama, turizm ve devlet sektörlerinde çalışmaktadırlar. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu çalışanlar çok yetenekli ve motivasyonu yüksek bir grubu kapsar.

"Amerika" değişmeye ve basite indirgenmeye karşı koymaya devam edecektir. Öğrencilerimize yalnızca Amerika'nın tek bir tanımı öğretilmez. Bunun yerine, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunları Amerika'yı kendileri tanımlayacak donanımı kazanır.

             

İletişim
Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs
G Binası, Ofis: 118
06800 Bilkent Ankara, TÜRKİYE
TELEFON: +90 (312) 290 19 31
FAKS: +90 (312) 290 40 81
E-POSTA: amerbilkent.edu.tr
ERASMUS Değişim Programı İletişim: daniel.johnsonbilkent.edu.tr